Produktion i Serbien, Litauen og Estland

Vor koncept er produktion i mindre serier efter kunders design. Vi kan sy casual konfektion, trikotage produktioner som f.eks. jersey/sweat, strik, og overtøj (jakker m. foer)

De systuer, vi anvender, har fuld optimeret maskinpark. Og der beskæftiges i alt ca. 250 ansatte (syersker, tilskærere, konstruktører, lagerpersonale etc.) Der tilbydes også tryk, broderi samt div. garment wash.

Vi tilpasser os efter kunders behov og ønske mht. arbejds set-up, dvs. kunder kan bede om bestemte oplæg, hvor vi outsourcer råvarerne (metervarer og tilbehør), og kommer med design forslag på forskellige modeller, som relaterer til den specifikke kunde.

Vi kan også arbejde med kundens egne materialer, (eget design oplæg, klip af stof fra en given leverandør, etc.). Eller hvis du bare vil bruge os til en bestemt klip og/eller sy opgave.

HenK arbejder ikke som agent, men producent, og opgaver udføres efter kunders individuelle behov/ønsker – det kan være at vi skal indkøbe stof og tilbehør, udvidet kvalitets kontrol, stå for pakning til detail, overvåge special produktion/håndarbejde etc. Alle opgaver afregnes efter aftale og som en samlet pris – det er HenK som bærer al ansvar ifb. med forsikring, jura og kvalitet. HenK har det økonomiske ansvaret for kvaliteten af det udførte arbejde, og faktura udstedes af HenK i D.kr. eller Euro.

Produktion Kina
Vores koncept i Kina er produktion efter kunders design. Minimum antal enheder i produktion er varierende, dvs. fra ca. 250 stk. til ca. 500 stk. pr. model/farve. Færre stk. er ikke rentabel pga. fragt og specielle told restriktioner. I Kina skal vi have prototype og klar beskrivelse af det produkt, der skal produceres, da stof og accesories, ja faktisk alt, skal kunne forefindes i Kina, lokalt på produktionsstedet.

Vi producerer flg. produkter: skind, pels, strik, konfektion, foeret jakker, og trikotage.

Normale Vilkår
Der fremsendes altid ordrebekræftelse/kontrakt til underskrift inden produktion påbegyndes. (se faneblad for eksempel på vor ordrebekræftelse/kontrakt).

Produktionsprøver afregnes med 2 eller 3 x produktions pris + et tillæg (1.500 – 3.500 kr.) som krediteres, når produktions ordrer senere bliver afregnet. Hvis ordren foreligger inden der laves prøver, beregnes der ikke tillæg.

Normale betalingsbetingelser ved produktion: 50% aconto når selve produktionen igangsættes på systuen. Resten når produktionen er klar til afsendelse.

Alle priser er excl. fragt. Ca. pris for fragt kan oplyses, når vi kender ordrens størrelse (volumen).
Reklamationsretten er indenfor 8 dage efter levering, da der løbende fremsendes produktionsprøver til kundens accept/kommentarer.

Evt. juridisk tvist skal afgøres ved dansk domstol.

Tillæg ifb. med pristilbud til nye kunder.
Der skal påregnes et opstarts gebyr (4.500 kr.) som skal indbetales inden div. tilbud etc. kan afgives. Hertil kommer der udgifter til fragt af prøver til og fra Ry, Baltikum eller Kina inden prisudregning kan ske. Når vi kender indholdet og mængden af prøver, som skal kalkuleres, kan vi oplyse en ca. pris for fragten.
Det vil med andre ord sige at opstarts gebyr + fragt, skal erlægges inden arbejdet påbegyndes. Selve opstarts gebyr vil blive modregnet ved senere afregning af produktions ordre, hvis denne overstiger 100.000 kr. + moms.

Hvad kan gå galt, og hvilke punkter er vigtige elementer for et godt samarbejde. (Nye i branchen)
Vores 30 års erfaring med produktion siger os, at meget kan gå galt, selvom vi alle bestræber os på, at det ikke må gå galt! Vi har flere gange oplevet, at kommunikationen og opfattelsen af denne, ikke tages alvorligt af vore kunder eller der opstår misforståelser pga. manglende engelsk-kundskaber eller andre faktorer.

Det er meget vigtigt, at alle informationer på skrift/e-mail gennemlæses nøje og hvis noget er uklart: SPØRG. Mange gange forventes det, at når der tales og skrives produktions-sprog, så forstår alle dette, også dem uden branchekendskab.

Det er ligeledes meget vigtigt, at produktions prøver kontrolleres meget nøje mht. fitting i facon og at målskema/gradueringer er korrekte og eftermålt af kunden. Vi oplever ofte, at mange metervarer er med elasthan eller andre lign. stræk-momenter og derfor kan mål afvige, sammenlignet med evt. mål fra fabrikken.

Produktion i Serbien, Estland og Litauen.
Vore systuer er naturligvis optimeret, positive, seriøse, engageret og meget arbejdsomme. Vores største udfordringer ligger i stedet i at det tager længere og længere tid, at få vores metervarer bestillinger i hus fra de europæiske leverandører, og desværre ofte med flere fejl til følge. Dette lægger et urimeligt pres på systuen, men det kan desværre ikke være anderledes, for de er sidste led i kæden, inden kunden får sit færdige produkt.

Og da detailleddet er presset pga. den langvarige finanskrise, samt ændringer af folks købe-mønstre (internet-køb, etc.), tolereres der ikke forsinkelser af hovedleverancerne spring/summer og autumn/winter, og deraf flere annulleringer af ordre.

Derfor opfordrer vi på det kraftigste vore kunder til at bestille i god tid, evt. ifb. med prognoser efter messer eller lign., og ikke vente med dette, til den sidste butiks-ordre er modtaget. Det kan naturligvis betyde, at der må tages en lille chance/satsning, så noget kan sættes i gang, for at vi undgår at komme bagud med produktionen, inden vi får begyndt.

Mht. til vore produktioner i Kina, må vi indstille til vore kunder at transporttiden for kurer forsendelser mellem Kina og Danmark tager 3-4 dage. Det betyder, at spørgsmål om garner, farver, tilbehør eller andet som skal fremsendes for accept (eller ændringer af enhver art, som kræver nye prøver), øger uvilkårligt også led-tiden i produktionen og dermed senere leverance end først antaget. Ikke altid gøres der opmærksom på dette “fænomen”, dvs. vores fabrikker i Kina forventer, at kunden kender til denne problematik, og at kunden selv lægger tillægs tiden til i den anden ende.

Af samme grund kan vi kun afgive en forventet leveringstermin ved opstart af ordren, som så er afhængig af, hvor mange “spørgsmål”, der skal afklares under produktionsforløbet.

Mht. til pris-tilbud er det også vigtigt at kontrollere tilbuddet nøje, da der kan være tryk fejl eller lign., men også være sikker på, at priserne er forstået og hvad de er inklusive og ikke!

Vi bestræber os på, at alt skal fungere optimalt og vore systuer er meget kompetente, derfor er ovenstående også ment som en forklaring af de mest almindelige problem-stillinger. Vi håber, at nye kunder vil hjælpe os med, at vi sammen opnår en sikker levering mht. til kvalitet og rettidig leveringer.

HenK International ApS